De Steenvoordestraat is een hechte buurt. Ook de scouts heeft een plaatsje in die buurt. Daarom is het voor beide partijen belangrijk te praten en te overleggen.

  • Zo voerden we in 2014 de autoloze straat in om tegemoet te komen aan vragen van buren. Deze oplossing blijft tot op heden de standaard tijdens elke scouts activiteit voor leden.
  • In 2015 werden de buren uitgenodigd voor een eerste overleg rond de bouwplannen en inspraak in het ruimtelijk uitvoeringsplan.
  • De buren houden een oogje in het zeil voor verdachte personen wat al meermaals tot resultaat leidde. Laatst nog in november 2016.
  • In Mei 2017 werden de bouwplannen als eerste voorgesteld aan de buren.

Buren met vragen kunnen steeds terecht bij de groepsleiding. Deze zijn van alles op de hoogte, wat niet altijd het geval is bij leiding.

Wij willen nog 1 iets echt extra benadrukken TUSSEN 13u30 en 18u wordt er NIET in de Steenvoordestraat gereden, geparkeerd, … deze is en blijft AUTOLOOS!