Jaarlijks organiseert de jin een fuif in de Puls om hun buitenlandse reis te financieren.
Deze fuif vindt midden november plaats. Meer info volgt…

Affiche van vorige editie