Jaarlijks organiseert de jin een fuif in de Puls om hun buitenlandse reis te financieren.
Deze fuif vindt midden novemeber plaats. Meer info volgt…