27 april is het zo ver!! Dan houden wij onze jaarlijkse fuif, Jungle Night. Naast het scoutsrestaurant is dit onze grootste activiteit van het jaar. Iedereen is welkom voor een dansje of een drankje! Meer informatie vind je op de sociale media: Facebook & Instagram

Affiche van Jungle Night: