Beste sympathisanten van de scouts: de eindejaarsactie voor verwarming van de scoutslokalen en een brandveilige keuken bracht uiteindelijk 3503 € in onze bouwkas. In totaal steunden jullie voor 7473 € aan giften in de voorbije 2 jaar. HARTELIJK DANK daarvoor. Het dossier voor het bekomen van een fiscaal attest is afgesloten per 31/05/2023. Wie nog een gift gaf vóór 31/05/23, zal het fiscaal attest in maart 2024 bekomen. Wij bedanken iedereen die op één of andere manier de bouw van onze nieuwe lokalen steunde in de afgelopen jaren.