Totemisatie is één van de belangrijkste rituelen binnen scouting. Een totem is de naam van een dier met dezelfde eigenschappen als jij. Als leiding geef je een totem aan de leden van je tak nadat je een aantal proeven hebt afgelegd. Op je totem mag je echt fier zijn als scout of gids.

Yes, een totem!

Totems krijgen en uitdelen werkt groepsbevorderend. Je werkt samen om iedereen apart in de bloemetjes te zetten. Dat schept een band. Je draagt die totem je hele scoutscarrière mee. Zo voel je je altijd een echte scout.

Een totemisatie is een moment van engagement, erkenning en waardering. Je zet talenten van leden en leiding in de kijker. 

Tijdens totemisaties is er ruimte voor bezinning. Scouts krijgen tijd om over zichzelf en hun engagement in de groep na te denken. Een totemisatie-opdracht is een kans om je eigen sterktes en zwaktes te ontdekken. Inspraak is belangrijk bij een totemisatie: de hele groep helpt bij de voorbereiding en de ceremonie. 

Leeftijd

Totemisatie gebeurt bij ons op het kamp van je tweede jaar gids of verkenner. De totem is definitief en op jonge leeftijd kan je karakter nog veranderen. Je moet hiervoor wel al 2 tentenkampen hebben meegemaakt.

Voortotems

Een adjectief of voortotem is een aanvulling op de totemnaam. De voortotem vertelt iets meer over de drager ervan. Je krijgt een uitdaging voorgeschreven. Iets waar je naar kan streven om je bijdrage binnen de groep nog meer te laten gelden.

  • Het zet een bepaalde eigenschap of karaktertrek extra in de verf.
  • Het verzacht een bepaalde eigenschap van de eigenlijke totemnaam.
  • Het vult de totem aan, eventueel om de groei in persoonlijkheid van de scout sinds de eerste totemisatie te benadrukken.
  • Het is een versiering die de totem vervolledigt.
  • Zo heb je een totemnaam die zowel jouw positieve en kenmerkende eigenschappen als jouw uitdagingen draagt.